Oil-Rite | Vento
Centralne smarowanie

Oil-Rite

Rozwiązania Oilrite centralnego smarowania. Są to układy do precyzyjnego smarowania maszyn i urządzeń małymi dawkami smaru lub oleju.

Szczególnie polecamy urządzenia do smarowania łańcuchów - grawitacyjne dozowniki kroplowe, elektryczno grawitacyjne dozowniki kroplowe, pneumatyczne dozowniki do smarowania natryskowego - urządzenia do smarowania w wielu gałęziach przemysłu np. łańcuchy w lakierniach proszkowych. 

Układy dozowania smaru i oleju. System PURGE-X

Prostota konstrukcji, instalacji i konserwacji są znakiem firmowym PurgeX®. Każdy układ składa się z niezależnej pompy, w skład podstawowych wymogów wchodzą jedynie : zbiornik środka smarnego, 3-drożny zawór elektromagnetyczny, regulator czasowy lub sygnalizator sekwencyjny, przewody i łączniki.

System PurgeX jest wyśmienity do rozpylania zarówno oleju jak i smaru w pożądanych punktach. Zapewnione są oddzielne układy sterowania dla doprowadzeń powietrza oraz smaru. Środek smarny oraz powietrze mieszają się w dyszy wylotowej by maksymalizować wydajność smarowania. Wysoka jakość wykonania, zapewnia prostotę funkcjonowania oraz niezawodność pracy w długich okresach czasu. Precyzyjne dawkowanie osiągane jest dzięki konstrukcji wyporowej i możliwości regulacji.

  • Proces smarowania jest inicjowany przez sprężone powietrze dostarczane z 3-drożnego zaworu elektromagnetycznego.
  • Po usunięciu sprężonego powietrza, tłoczek oraz zawór spustowy reagują, pozwalając na to by olej lub smar dotarł do komory pompowania.
  • Dla aplikacji z wieloma punktami smarnymi, system PurgeX dostarcza się jako moduł wielosekcyjny ze wspólnymi przyłączami doprowadzającymi powietrze oraz olej/smar, posiadającymi połączenia gwintowe Threadapter. Każdy dozownik PurgeX w systemach wielosekcyjnych pracuje jako pojedyncza pompa z oddzielną regulacją dawki smaru na cykl.
  • W zastosowaniach rozprowadzających olej, konstrukcja sterowana pneumatycznie pozwala w rozwiązaniach o szybko przebiegających cyklach na dostarczanie małych dawek oleju na cykl.

Smarowanie łańcuchów

Wszystkie łańcuchy powinny być smarowane w celu uniknięcia dużych kosztów związanych z ich szybszym zużyciem. Zastosowanie się do podawanych tutaj zaleceń zaowocuje kilkukrotnym wydłużeniem żywotności łańcuchów. Smarowanie zaleca się nawet, gdy łańcuchy pracują przy dużym zakurzeniu i tarciu. Jenynie, gdy smarowanie jest niemożliwe do wykonania, łańcuch może pracować 'na sucho', kosztem jego żywotności. Do smarowania łańcuchów polecamy oleje Lubcon.

KROPELKOWE SMAROWNICE ŁAŃCUCHÓW dozują olej grawitacyjnie ze zbiornika dostarczając go do zintegrowanej szczotki za pośrednictwem regulowanego zaworu igłowego.

Dozowniki pneumatyczne

AKRYLOWE lub STALOWE DOZOWNIKI PNEUMATYCZNE dozują olej wykorzystując sprężone powietrze i rozprowadzają go ze zbiornika do trudnodostępnych odległych punktów smarnych.
Skonstruowane by służyły jako zbiornik centralny systemu smarowania, potrzebują dodatkowych zaworów przeziernikowych regulujących przepływ oleju.
Sprężone powietrze jest dostarczane przez regulator ciśnienia zamontowany na urządzeniu. Sprawia to, że obciążenie działające wewnątrz zbiornika zostaje przeniesione do zaworu odpowiedzialnego za dozowanie.

Układy dozujące olej. Smarownice grawitacyjne i elektryczne

JEDNOSEKCYJNE SMAROWNICE elektryczne dostarczają wstępnie nastawione dawki oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiornika, za pośrednictwem elektromagnetycznego lub ręcznego zaworu odcinającego do zaworu igłowego, posiadającego blokadę cierną służącą zachowaniu jego ustawień.

RĘCZNE SMAROWNICE KROPLOWE dostarczają wstępnie nastawione dawki oleju dozowane grawitacyjnie ze zbiornika, za pośrednictwem regulowanego zaworu igłowego, posiadającego blokadę cierną służącą zachowaniu jego ustawień.

Układy natryskowe do oleju

PNEUMATYCZNE DOZOWNIKI SYSTEMÓW ROZPYLAJĄCYCH podają olej do punktów smarnych . System składa się z akrylowego zbiornika centralnego, który rozprowadza olej za pośrednictwem jednej lub więcej dysz rozpylających.

Tego typu smarownice mogą być stosowane do smarowania przenośników, łańcuchów napędowych, przekładni zębatych, panewek kół jezdnych (typu trolley wheel), lin stalowych, taśm blachy wykorzystywanych w prasach dziurkujących, lub w każdym innym rozwiązaniu wymagającym utrzymywania filmu olejowego. Dzięki możliwości regulacji ciśnienia powietrza w zaworze igłowym znajdującym, się na dyszy rozpylającej, ilość rozpylanego oleju może być ustawiana dowolnie od niewidocznej gołym okiem mgiełki olejowej aż po gruby strumień.


Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]