Smary i oleje do układów centralnego smarowania | Vento
Centralne smarowanie

Smary i oleje do układów centralnego smarowania

Smary

VELUBE SPL2EP (-50oC +150oC)- smarowanie prowadnic liniowych

Opis produktu

Smar litowo – wapniowy z mieszanką specjalnych olejów bazowych i dodatków modyfikujących do optymalizowania ogólnych właściwości smarnych jak odporność na korozję, starzenie się, ochrona metali kolorowych, odporność filmu smarowego na wysoką i niską temperaturę.

Zakres zastosowań

Uniwersalny, odporny na wysokie obciążenia smar do łożysk walcowych i ślizgowych, które są narażone na różne wymagania i obciążenia. Jako uniwersalny środek smarny do maszyn precyzyjnych i urządzeń optycznych, jak również stosowany jest przy niskich temperaturach np. w pojazdach samochodowych.

VELUBE ST2

Smar specjalny  VELUBE (-40oC + 160oC) – smarowanie w wysokich temperaturach

VELUBE ST2  jest syntetycznym smarem o wielostronnych możliwościach zastosowania w urządzeniach przemysłowych i w pojazdach. Z uwagi na nowoczesną koncepcję smaru, VELUBE ST2  jest szczególnie zalecany:

  • do smarowania długotrwałego  w całym przemyśle maszynowym
  • pod działaniem wody zimnej i gorącej jak i pary, wodnych alkalicznych i kwasowych

mediów myjących i ich par, w oparciu o DIN 51807

  • w wysokich temperaturach

VELUBE SU2EP (-35oC + 140oC) – smarowanie łożysk

Uniwersalny smar długowieczny dla dużych obciążeń, o zakresie temperatur od -35 °C do + 140°C .

Opis produktu

Smar mydła litowego na bazie mieszanek olejowych z domieszkami optymalizującymi ogólne właściwości smarownicze i ochronne przed korozją.

Zakres zastosowania

Profesjonalny smar do łożysk tocznych i ślizgowych, poddanych różnym obciążeniom .

TURMOVENT 2X (-30oC + 260oC) - smar z przeznaczeniem do pracy w wysokich temperaturach . - do smarowania łożysk, sworzni w piecach , suszarniach , do smarowania form

 

Oleje

VELUBE VSL (-45oC + 150oC) – olej do smarowania łańcuchów

jest syntetycznym olejem smarnym o uniwersalnym zastosowaniu z dobrym działaniem spryskowym. Dzięki  wysokim zdolnościom pełzającym  dociera także do trudno dostępnych miejsc smarnych. Specjalne połączenie substancji czynnych umożliwia nanoszenie na wilgotne miejsca metalowe. Poprzez efekt wypierania wody i wysokie powinowactwo z metalami VELUBE VSL, gwarantowane jest optymalne smarowanie i dobra ochrona przed korozją . VELUBE VSL jest smarem całkowicie bezsilikonowym i jest stosowany do smarowania maszyn, elementów maszyn i łańcuchów w technikach pomiarowych i regulacyjnych, w budowie maszyn i narzędzi oraz w przemyśle środków spożywczych i  tworzyw sztucznych.

VELUBE OT4 (-20oC + 300oC) – olej do smarowania łańcuchów w wysokich temperaturach

Zakresy zastosowań

Smarowane centralnym urządzeniem smarowniczym łańcuchy o dużym termicznym obciążeniu w suszarniach, lakierniach, ramy naprężające oraz do smarowania talowych łańcuchów rolkowych i taśm stalowych.

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Ustawienie przeglądarki internetowej umożliwiające stosowanie plików „cookies” oznacza zgodę na ich stosowanie. [x]